Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12130: Krisesenter og vold i nære relasjoner (K) 2016 - 2023

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
Unni Grebstad, Statistisk sentralbyrå
+47 94 50 68 66
15.03.2024 08:00
Kommunens totale konstader til krisesentertilbud (NOK) (kr):
kr
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei] (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Krisesentertilbud for kvinner lokalisert i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Krisesentertilbud for menn i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Politisk plan mot vold i nære relasjoner i egen kommune ? (Ja/Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Plan for arbeid mot vold i nære relasjoner i samarbeid med andre? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Koordineringsansvar arbeid mot vold i nære relasjoner? (Ja/Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner (årsverk):
årsverk
Tverretatlig konsultasjonsteam (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
System for internkontroll i krisesentertilbudet (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
ja=1, nei=0
Folkemengde i alt (antall):
antall
Kommunens totale konstader til krisesentertilbud (NOK) (kr):
31.12
Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei] (ja=1, nei=0):
31.12
Krisesentertilbud for kvinner lokalisert i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Krisesentertilbud for menn i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Politisk plan mot vold i nære relasjoner i egen kommune ? (Ja/Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Plan for arbeid mot vold i nære relasjoner i samarbeid med andre? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Koordineringsansvar arbeid mot vold i nære relasjoner? (Ja/Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Årsverk koordinator vold i nære relasjoner (årsverk):
31.12
Tverretatlig konsultasjonsteam (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
System for internkontroll i krisesentertilbudet (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0):
31.12
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommunens totale konstader til krisesentertilbud (NOK) (kr) , Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei] (ja=1, nei=0) , Krisesentertilbud for kvinner lokalisert i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommunens krisesentertilbud og tiltak mot vold i nære relasjoner (KOSTRA-skjema 7B) 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2021,2022,2023 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.