Økonomisk sosialhjelp

Til toppen

12130: Krisesenter og vold i nære relasjoner (K) 2016 - 2020

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kommunens totale konstader til krisesentertilbud (NOK) (kr) , Samarbeider kommunen med andre kommuner om krisesentertilbudet? [Ja/Nei] (ja=1, nei=0) , Krisesentertilbud for kvinner lokalisert i egen kommune? (Ja/ Nei) (ja=1, nei=0) ,

Valgt 1 av totalt 11

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kommunens krisesentertilbud og tiltak mot vold i nære relasjoner (KOSTRA-skjema 7B) 2016, 2017, 2018 og 2019 Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken