Barnevern

Til toppen

12115: Organisering av barnevernstenesta (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 3001 Halden , 3002 Moss , 3003 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 724

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Ja/nei-spørsmål om korleis barnevernstenesta er organisert, og om system for brukarundersøkingar og internkontroll. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.