Eiendomsforvaltning i kommunesektoren

12049: Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte fylkeskommunale formålsbygg, etter art og funksjon (F) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

art Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

funksjon

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Beløp (1000 kr):
1000 kr
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
kr
Referansetid
Beløp (1000 kr):
31.12
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholder tall for forvaltnings- drift og vedlikeholdekostnader på utvalgte fylkeskommunale og fylkeskommunale formålsforetak sine formålsbygg. Samt utgiftene fordelt på antall kvadratmeter av bygningene som fylkeskommunen og foretakene eier.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Beløp (1000 kr)
Fra og med 2017 fører Oslo de fleste utgifter knyttet til vei på funksjon 332 Kommunale veier.
Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)
For denne statistikkvariabelen er det kun kombinasjoner med de ulike byggene og art korrigerte brutto driftsutgifter som er aktuell.

Brukerveiledning for statistikkbanken