Den norske kirke

Til toppen

12026: Kirkelige brukere (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall) , Innmeldte i Dnk (antall) , Utmeldte av Dnk (antall) ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kirkelige brukere Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Utmeldte av Dnk (antall)

Den norske kirke tok i bruk nye digitale verktøyet for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Døpte (antall)

Fra og med 2016 ble det innført nytt grunnlagstall for antall døpte. Tidligere tall for døpte publiseres som «dåpshandlinger i soknet». For 2015 tall er derfor «døpte» og «dåpshandlinger i soknet» like, mens for 2016 tall og videre er begge variablene publisert. Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp. Andel døpte av antall fødte på nasjonalt nivå er noe lavere, 55,3 prosent, enn det ville vært etter gammel definisjon, 55,9 prosent for 2016 tall.

Dåpshandlinger i soknet (antall)

Fra og med 2016 ble det innført nytt grunnlagstall for antall døpte. Tidligere tall for døpte publiseres som «dåpshandlinger i soknet». For 2015 tall er derfor «døpte» og «dåpshandlinger i soknet» like, mens for 2016 tall og videre er begge variablene publisert. Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp. Andel døpte av antall fødte på nasjonalt nivå er noe lavere, 55,3 prosent, enn det ville vært etter gammel definisjon, 55,9 prosent for 2016 tall.

Deltakere, gudstjenester totalt (antall)

For 2020 årgangen er 'Deltakere, gudstjenester totalt' summen av antallet registrert på gudstjenester (eksisterende vanlig felt for deltagere gudstjenester) pluss antall strømmede deltakere registrert på KOSTRA kirke skjemaet (eget felt pga. korona). Det er kun for 'Deltakere, gudstjenester totalt' strømmede deltakere er tatt med. Summen av 'Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag' og 'Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager' blir derfor lavere enn angitt for 'Deltakere, gudstjenester totalt'.

Deltakere på påskegudstjenester (antall)

Fra 2013 omfatter dette feltet alle gudstjenester i påsken, fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag.

Antall kormedlemmer voksne/familiekor (antall)

For 2010 var antall medlemmer i voksne- og barnekor slått sammen i variabelen 'antall kormeldemmer barn og unge'.

Antall barn som mottok 4-årsbok (antall)

Fra 2015 er data hentet fra Kirkerådet på bakgrunn av rapporteringen for trosopplæringen.

Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere (antall)

Trosoppl_tolvaar

Fødte i løpet av året (antall)

.

Døde i løpet av året (antall)

.

statistikkvariabel: Utmeldte av Dnk (antall) , år: 2016

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.