Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12026: Kirkelige brukere (K) 2015 - 2023

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
15.03.2024 08:00
Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall):
antall
Innmeldte i Dnk (antall):
antall
Utmeldte av Dnk (antall):
antall
Døpte (antall):
antall
Dåpshandlinger i soknet (antall):
antall
Konfirmerte (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester totalt (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
antall
Antall til nattverd (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester for skolebarn (antall):
antall
Deltakere julaftensgudstjenester (antall):
antall
Deltakere på påskegudstjenester (antall):
antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten (antall):
antall
Antall kormedlemmer voksne/familiekor (antall):
antall
Antall kormedlemmer barn og unge (antall):
antall
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år (antall):
antall
Antall barn som mottok 4-årsbok (antall):
antall
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere (antall):
antall
Antall sokn i kommunen (antall):
antall
Folkemengde i alt (antall):
antall
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Døde i løpet av året (antall):
antall
Antall 15-åringer (antall):
antall
Antall 4-åringer (antall):
antall
Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall):
31.12
Innmeldte i Dnk (antall):
31.12
Utmeldte av Dnk (antall):
31.12
Døpte (antall):
31.12
Dåpshandlinger i soknet (antall):
31.12
Konfirmerte (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester totalt (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
31.12
Antall til nattverd (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester for skolebarn (antall):
31.12
Deltakere julaftensgudstjenester (antall):
31.12
Deltakere på påskegudstjenester (antall):
31.12
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
31.12
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten (antall):
31.12
Antall kormedlemmer voksne/familiekor (antall):
31.12
Antall kormedlemmer barn og unge (antall):
31.12
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år (antall):
31.12
Antall barn som mottok 4-årsbok (antall):
31.12
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere (antall):
31.12
Antall sokn i kommunen (antall):
31.12
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall):
1.1
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Døde i løpet av året (antall):
31.12
Antall 15-åringer (antall):
31.12
Antall 4-åringer (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall) , Innmeldte i Dnk (antall) , Utmeldte av Dnk (antall) ,

Valgt 1 av totalt 28

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kirkelige brukere Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall)

Frem til og med 2020 omfattet variabelen både medlemmer og tilhørige i Den norske kirke. Fra 2021 omfatter variabelen kun medlemmer i Den norske kirke.

Utmeldte av Dnk (antall)

Den norske kirke tok i bruk nye digitale verktøyet for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.

Døpte (antall)

Fra og med 2016 ble det innført nytt grunnlagstall for antall døpte. Tidligere tall for døpte publiseres som «dåpshandlinger i soknet». For 2015 tall er derfor «døpte» og «dåpshandlinger i soknet» like, mens for 2016 tall og videre er begge variablene publisert. Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp. Andel døpte av antall fødte på nasjonalt nivå er noe lavere, 55,3 prosent, enn det ville vært etter gammel definisjon, 55,9 prosent for 2016 tall.

Dåpshandlinger i soknet (antall)

Fra og med 2016 ble det innført nytt grunnlagstall for antall døpte. Tidligere tall for døpte publiseres som «dåpshandlinger i soknet». For 2015 tall er derfor «døpte» og «dåpshandlinger i soknet» like, mens for 2016 tall og videre er begge variablene publisert. Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp. Andel døpte av antall fødte på nasjonalt nivå er noe lavere, 55,3 prosent, enn det ville vært etter gammel definisjon, 55,9 prosent for 2016 tall.

Deltakere, gudstjenester totalt (antall)

For 2020 årgangen er 'Deltakere, gudstjenester totalt' summen av antallet registrert på gudstjenester (eksisterende vanlig felt for deltagere gudstjenester) pluss antall strømmede deltakere registrert på KOSTRA kirke skjemaet (eget felt pga. korona). Det er kun for 'Deltakere, gudstjenester totalt' strømmede deltakere er tatt med. Summen av 'Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag' og 'Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager' blir derfor lavere enn angitt for 'Deltakere, gudstjenester totalt'.

Deltakere på påskegudstjenester (antall)

Fra 2013 omfatter dette feltet alle gudstjenester i påsken, fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag.

Antall kormedlemmer voksne/familiekor (antall)

For 2010 var antall medlemmer i voksne- og barnekor slått sammen i variabelen 'antall kormeldemmer barn og unge'.

Antall barn som mottok 4-årsbok (antall)

Fra 2015 er data hentet fra Kirkerådet på bakgrunn av rapporteringen for trosopplæringen.

Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere (antall)

Trosoppl_tolvaar

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall) , år: 2015

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall) , år: 2016

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall) , år: 2017

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall) , år: 2018

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall) , år: 2019

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall) , år: 2020

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall) , år: 2021

På grunn av endring i referansetidspunkt har tallene for denne variabelen blitt oppdatert for 2015-2021 den 15.06.2022

statistikkvariabel: Utmeldte av Dnk (antall) , år: 2016

Den norske kirke tok i bruk nytt digitalt verktøy for inn- og utmelding i 2016. Dette førte til høye tall for utmeldte i 2016.