12026: Kirkelige brukere (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.06.2019
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5370
obo@ssb.no

Måleenhet
Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall):
antall
Innmeldte i Dnk (antall):
antall
Utmeldte av Dnk (antall):
antall
Døpte (antall):
antall
Dåpshandlinger i soknet (antall):
antall
Konfirmerte (antall):
antall
Gudstjenester totalt (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
antall
Antall til nattverd (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn (antall):
antall
Deltakere, gudstjenester for skolebarn (antall):
antall
Deltakere julaftensgudstjenester (antall):
antall
Deltakere på påskegudstjenester (antall):
antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten (antall):
antall
Antall kormedlemmer voksne/familiekor (antall):
antall
Antall kormedlemmer barn og unge (antall):
antall
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år (antall):
antall
Antall barn som mottok 4-årsbok (antall):
antall
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere (antall):
antall
Antall sokn i kommunen (antall):
antall
Folkemengde i alt (antall):
antall
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall):
antall
Fødte i løpet av året (antall):
antall
Døde i løpet av året (antall):
antall
Antall 15-åringer (antall):
antall
Antall 4-åringer (antall):
antall
Referansetid
Medlemmer og tilhørige i Dnk (antall):
31.12
Innmeldte i Dnk (antall):
31.12
Utmeldte av Dnk (antall):
31.12
Døpte (antall):
31.12
Dåpshandlinger i soknet (antall):
31.12
Konfirmerte (antall):
31.12
Gudstjenester totalt (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester søn- og helligdag (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
31.12
Antall til nattverd (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester for barnehagebarn (antall):
31.12
Deltakere, gudstjenester for skolebarn (antall):
31.12
Deltakere julaftensgudstjenester (antall):
31.12
Deltakere på påskegudstjenester (antall):
31.12
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
31.12
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av andre enn menigheten (antall):
31.12
Antall kormedlemmer voksne/familiekor (antall):
31.12
Antall kormedlemmer barn og unge (antall):
31.12
Babysang/småbarnsang - antall deltakere 0 - 5 år (antall):
31.12
Antall barn som mottok 4-årsbok (antall):
31.12
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere (antall):
31.12
Antall sokn i kommunen (antall):
31.12
Folkemengde i alt (antall):
31.12
Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke (antall):
31.12
Fødte i løpet av året (antall):
31.12
Døde i løpet av året (antall):
31.12
Antall 15-åringer (antall):
31.12
Antall 4-åringer (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kirkelige brukere
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Døpte (antall)
Fra og med 2016 ble det innført nytt grunnlagstall for antall døpte. Tidligere tall for døpte publiseres som «dåpshandlinger i soknet». For 2015 tall er derfor «døpte» og «dåpshandlinger i soknet» like, mens for 2016 tall og videre er begge variablene publisert. Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp. Andel døpte av antall fødte på nasjonalt nivå er noe lavere, 55,3 prosent, enn det ville vært etter gammel definisjon, 55,9 prosent for 2016 tall.
Dåpshandlinger i soknet (antall)
Fra og med 2016 ble det innført nytt grunnlagstall for antall døpte. Tidligere tall for døpte publiseres som «dåpshandlinger i soknet». For 2015 tall er derfor «døpte» og «dåpshandlinger i soknet» like, mens for 2016 tall og videre er begge variablene publisert. Tidligere dåpstall omfattet utførte dåpshandlinger i soknet aggregert til kommunenivå og videre til landstall, mens nytt dåpstall omfatter døpte i soknet aggregert opp. Andel døpte av antall fødte på nasjonalt nivå er noe lavere, 55,3 prosent, enn det ville vært etter gammel definisjon, 55,9 prosent for 2016 tall.
Deltakere på påskegudstjenester (antall)
Fra 2013 omfatter dette feltet alle gudstjenester i påsken, fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag.
Antall kormedlemmer voksne/familiekor (antall)
For 2010 var antall medlemmer i voksne- og barnekor slått sammen i variabelen 'antall kormeldemmer barn og unge'.
Antall barn som mottok 4-årsbok (antall)
Fra 2015 er data hentet fra Kirkerådet på bakgrunn av rapporteringen for trosopplæringen.
Lys Våken for 11-åringer, antall deltakere (antall)
Trosoppl_tolvaar

Brukerveiledning for statistikkbanken