På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

12003: Omsorgstjenester - brukere, etter alder og tjenestegrupper (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 518 Valgte

Søk

tjenestegrupper Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.06.2019
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Brukere (antall):
antall
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall):
antall
Referansetid
Brukere (antall):
31.12
Omsorgstjenester - brukere per 1000 innbyggere (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Antall brukere fordelt etter tjenestegrupper, alder og kommune/fylke/KOSTRA-grupper. Dersom en bruker mottar flere tjenester, telles vedkommende bare én gang i hver tjenestegruppe. Datakilde: IPLOS/KPR. Data om brukere i omsorgstjenesten er foreløpig ikke tilgjengelig for 2018. Statistikken blir oppdatert så snart tall er tilgjengelig.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken