Kommunehelsetenesta

Til toppen
11993: Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, etter helsekontroller (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 99 30 70 72
met@ssb.no

Måleenhet
Andel barn (prosent):
prosent
Barn (antall):
antall
Referansetid
Andel barn (prosent):
31.12
Barn (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
helsekontroller
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 6 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten Hjemmebesøk av jordmor: For 2017 ble hjemmebesøk av jordmor etter mor og barns hjemkomst fra føde/barselavdeling innen 1-2 døgn medregnet, mens det fom. 2018 er innen 3 døgn. Helseundersøkelse innen utgangen av 1. trinn grunnskole: Anbefalt tidspunkt for gjennomføring er endret fra før til etter skolestart, påvirker særlig 2018-tall.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken