Municipal health care service

To the Top

11993: Activity at health centres, by health examinations (M) 2015 - 2020

Mandatory

Selected 1 of total 2

Mandatory

Selected 1 of total 6

Mandatory

Selected 0 of total 6

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Activity at health centres Midwife home visit: For 2017, midwife home visits after mother and child's return from the maternity/paternity ward were included within 1-2 days, while from 2018 it is within 3 days. Health examination by the end of first grade of primary school: The recommended time for completion is changed from before to after school starts, this will especially affect 2018 figures. SSB har gjort en større revisjon av kommunegrupperingen som brukes i KOSTRA. Det er fortsatt folketall, bunde kostnader og frie inntekter som brukes som kriterier, men inndelingen er noe endret, og nummereringen er ny. Dette er beskrevet i https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/gruppering-av-kommuner-etter-folkemengde-og-okonomiske-rammebetingelser-2020.

region

See list over changes in regional classifications (in Norwegian).