Elevar i grunnskolen

Til toppen
11981: Avtalte årsverk, lærerårsverk og assistentårsverk i grunnskolesektoren (K) 2015 - 2019
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (prosent):
prosent
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor (prosent):
prosent
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor (årsverk):
årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk grunnskolesektor (årsverk):
årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor (årsverk):
årsverk
Assistentårsverk, avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Assistentårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (prosent):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor (prosent):
31.12
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (årsverk):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor (årsverk):
31.12
Lærerårsverk, avtalte årsverk grunnskolesektor (årsverk):
31.12
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor (årsverk):
31.12
Assistentårsverk, avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Assistentårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avtalte årsverk, lærerårsverk og assistentårsverk i grunnskolesektoren (eksl. Og inkl. lange fravær)
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (prosent)
Grunnet en feil i produksjonen av tallene for 2015 og 2016 etter ny løsning, er det noen mangler for årsverkstallene disse årene. I 2015 mangler ca. 130 årsverk i de publiserte tallene for grunnskolen på landsnivå. I 2016 mangler rundt 140 årsverk.
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (årsverk)
Grunnet en feil i produksjonen av tallene for 2015 og 2016 etter ny løsning, er det noen mangler for årsverkstallene disse årene. I 2015 mangler ca. 130 årsverk i de publiserte tallene for grunnskolen på landsnivå. I 2016 mangler rundt 140 årsverk.

Brukerveiledning for statistikkbanken