Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11981: Avtalte årsverk, lærerårsverk og assistentårsverk i grunnskolesektoren (K) 2015 - 2023

Kristian Dystland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 40 54 56
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.03.2024 08:00
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (prosent):
prosent
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor (prosent):
prosent
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor (årsverk):
årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk grunnskolesektor (årsverk):
årsverk
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor (årsverk):
årsverk
Assistentårsverk, avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Assistentårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (prosent):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor (prosent):
31.12
Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (årsverk):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i grunnskolesektor (årsverk):
31.12
Lærerårsverk, avtalte årsverk grunnskolesektor (årsverk):
31.12
Lærerårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær grunnskolesektor (årsverk):
31.12
Assistentårsverk, avtalte årsverk (årsverk):
31.12
Assistentårsverk, avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Avtalte årsverk, lærerårsverk og assistentårsverk i grunnskolesektoren (eksl. Og inkl. lange fravær) Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (prosent)

Grunnet en feil i produksjonen av tallene for 2015 og 2016 etter ny løsning, er det noen mangler for årsverkstallene disse årene. I 2015 mangler ca. 130 årsverk i de publiserte tallene for grunnskolen på landsnivå. I 2016 mangler rundt 140 årsverk.

Avtalte årsverk i grunnskolesektoren (årsverk)

Grunnet en feil i produksjonen av tallene for 2015 og 2016 etter ny løsning, er det noen mangler for årsverkstallene disse årene. I 2015 mangler ca. 130 årsverk i de publiserte tallene for grunnskolen på landsnivå. I 2016 mangler rundt 140 årsverk.