Elevar i grunnskolen

Til toppen

11980: Elever i grunnskolen, etter eierforhold og årstrinn (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Elever alle trinn , 1. trinn , 2. trinn ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antall elever i kommunale og private grunnskoler (GSI, felt d57)

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.