Elevar i grunnskolen

Til toppen
11977: Vektede elevtall - grunnskole (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Elever i kommunale grunnskoler, vektet (antall):
antall
Elever i kommunale grunnskoler som får skoleskyss, vektet (antall):
antall
Elever i kommunal SFO, vektet (antall):
antall
Elever i kommunal og privat SFO, vektet (antall):
antall
Referansetid
Elever i kommunale grunnskoler, vektet (antall):
31.12
Elever i kommunale grunnskoler som får skoleskyss, vektet (antall):
31.12
Elever i kommunal SFO, vektet (antall):
31.12
Elever i kommunal og privat SFO, vektet (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Vektede grunnlagstall som brukes som nevner i økonomiske indikatorer som sees i forhold til elevtall. Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert/vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken