Elevar i grunnskolen

Til toppen

11977: Vektede elevtall - grunnskole (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vektede grunnlagstall som brukes som nevner i økonomiske indikatorer som sees i forhold til elevtall. Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert/vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.