Elevar i grunnskolen

11977: Vektede elevtall - grunnskole (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Nadine Viktoria Lunde Bratholmen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 455
nvb@ssb.no

Måleenhet
Elever i kommunale grunnskoler, vektet (antall):
antall
Elever i kommunale grunnskoler som får skoleskyss, vektet (antall):
antall
Elever i kommunal SFO, vektet (antall):
antall
Elever i kommunal og privat SFO, vektet (antall):
antall
Referansetid
Elever i kommunale grunnskoler, vektet (antall):
31.12
Elever i kommunale grunnskoler som får skoleskyss, vektet (antall):
31.12
Elever i kommunal SFO, vektet (antall):
31.12
Elever i kommunal og privat SFO, vektet (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vektede grunnlagstall som brukes som nevner i økonomiske indikatorer som sees i forhold til elevtall. Pga. at elevtallet er registrert per 01.10. for skoleåret, er elevtallet i indikatoren justert/vektet til å samsvare med regnskapsåret i forholdet 7/12 for elevtallet i fjor og 5/12 for elevtallet i år.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken