Elevar i grunnskolen

Til toppen
11975: Barn i SFO (K) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (prosent):
prosent
Innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (prosent):
prosent
Barn 6-9 år i kommunal SFO (antall):
antall
Barn 6-9 år i kommunal og privat SFO (antall):
antall
Barn i kommunal SFO (antall):
antall
Barn i kommunal og privat SFO (antall):
antall
Referansetid
Innbyggere 6-9 år i kommunal SFO (prosent):
31.12
Innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO (prosent):
31.12
Barn 6-9 år i kommunal SFO (antall):
31.12
Barn 6-9 år i kommunal og privat SFO (antall):
31.12
Barn i kommunal SFO (antall):
31.12
Barn i kommunal og privat SFO (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Barn i SFO, kommunale og private
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken