Elevar i grunnskolen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11974: Årstimer til undervisning - grunnskole (K) 2015 - 2022

Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
15.03.2023 08:00
Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til særskilt norskopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til morsmålsopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til tospråklig fagopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til finsk som andrespråk (antall):
antall
Årstimer til tegnspråk (antall):
antall
Årstimer utenom undervisning (antall):
antall
Årstimer til ordinær undervisning (antall):
antall
Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til særskilt norskopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til morsmålsopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til tospråklig fagopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til finsk som andrespråk (antall):
31.12
Årstimer til tegnspråk (antall):
31.12
Årstimer utenom undervisning (antall):
31.12
Årstimer til ordinær undervisning (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000