Elevar i grunnskolen

Til toppen
11974: Årstimer til undervisning - grunnskole (K) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til særskilt norskopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til morsmålsopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til tospråklig fagopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til finsk som andrespråk (antall):
antall
Årstimer til tegnspråk (antall):
antall
Årstimer utenom undervisning (antall):
antall
Årstimer til ordinær undervisning (antall):
antall
Referansetid
Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til særskilt norskopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til morsmålsopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til tospråklig fagopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til finsk som andrespråk (antall):
31.12
Årstimer til tegnspråk (antall):
31.12
Årstimer utenom undervisning (antall):
31.12
Årstimer til ordinær undervisning (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken