Elevar i grunnskolen

11974: Årstimer til undervisning - grunnskole (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til særskilt norskopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til morsmålsopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til tospråklig fagopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Årstimer til finsk som andrespråk (antall):
antall
Årstimer til tegnspråk (antall):
antall
Årstimer utenom undervisning (antall):
antall
Årstimer til ordinær undervisning (antall):
antall
Referansetid
Årstimer til spesialundervisning, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til særskilt norskopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til morsmålsopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til tospråklig fagopplæring, kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Årstimer til finsk som andrespråk (antall):
31.12
Årstimer til tegnspråk (antall):
31.12
Årstimer utenom undervisning (antall):
31.12
Årstimer til ordinær undervisning (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken