Elevar i grunnskolen

Til toppen

11971: Antall kommunale grunnskoler og antall elever i kommunale grunnskoler (K) 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Antall kommunale grunnskoler og antall elever i kommunale grunnskoler Se liste over endringer i de regionale inndelingene.