Elevar i grunnskolen

Til toppen
11971: Antall kommunale grunnskoler og antall elever i kommunale grunnskoler (K) 2015 - 2019
Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Biljana Perlic, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
bpc@ssb.no

Måleenhet
Elever per kommunal skole (antall):
antall
Elever i kommunale skoler (antall):
antall
Kommunale grunnskoler (antall):
antall
Referansetid
Elever per kommunal skole (antall):
31.12
Elever i kommunale skoler (antall):
31.12
Kommunale grunnskoler (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Antall kommunale grunnskoler og antall elever i kommunale grunnskoler
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken