Elevar i grunnskolen

11970: Elever i kommunale og private grunnskoler som får skoleskyss (K) 2015 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.06.2019
Kontakt
Emmie Stolpe Foss, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 430
emm@ssb.no

Måleenhet
Elever som får skoleskyss (prosent):
prosent
Elever i kommunale og private grunnskoler (antall):
antall
Elever som får skoleskyss (antall):
antall
Referansetid
Elever som får skoleskyss (prosent):
31.12
Elever i kommunale og private grunnskoler (antall):
31.12
Elever som får skoleskyss (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Elever i kommunale og private grunnskoler som får skoleskyss
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken