Til toppen
11963: Kirkelige tjenester (K) 2015 - 2019
Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Kirkelige vigsler utført (antall):
antall
Kirkelige gravferder utført (antall):
antall
Kirkelige handlinger i alt (antall):
antall
Gudstjenester totalt (antall):
antall
Gudstjenester søn- og hellidager (antall):
antall
Gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
antall
Gudstjenester med nattverd (antall):
antall
Gudstjenester for barnehagebarn (antall):
antall
Gudstjenester for skolebarn (antall):
antall
Julaftensgudstjenester (antall):
antall
Gudstjenester i påsken (antall):
antall
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall):
antall
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall):
antall
Antall kor for voksne/familiekor (antall):
antall
Antall kor for barn og unge (antall):
antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
antall
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten (antall):
antall
Kirkeofringer, totalt (kr):
kr
Offer/kollekt (kr):
kr
Givertjeneste (kr):
kr
Andre innsamlinger (kr):
kr
Referansetid
Kirkelige vigsler utført (antall):
31.12
Kirkelige gravferder utført (antall):
31.12
Kirkelige handlinger i alt (antall):
31.12
Gudstjenester totalt (antall):
31.12
Gudstjenester søn- og hellidager (antall):
31.12
Gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
31.12
Gudstjenester med nattverd (antall):
31.12
Gudstjenester for barnehagebarn (antall):
31.12
Gudstjenester for skolebarn (antall):
31.12
Julaftensgudstjenester (antall):
31.12
Gudstjenester i påsken (antall):
31.12
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall):
31.12
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall):
31.12
Antall kor for voksne/familiekor (antall):
31.12
Antall kor for barn og unge (antall):
31.12
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
31.12
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten (antall):
31.12
Kirkeofringer, totalt (kr):
31.12
Offer/kollekt (kr):
31.12
Givertjeneste (kr):
31.12
Andre innsamlinger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1


Totalt 519 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kirkelige tjenester
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Gudstjenester for barnehagebarn (antall)
Antall gudstjenester for barnehagebarn. Ny fra 2009. Se også antall gudstjenester for skolebarn. Før 2009 var disse to gudstjenestetypene samlet i ett felt.
Gudstjenester i påsken (antall)
Fra 2013 omfatter dette feltet alle gudstjenester i påsken, fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag. I flg. den nye gudstjenestereformen er det lagt inn en bestemmelse om at 'I kirker hvor det ikke holdes høytidsgudstjenester på 1. dager, kan høytidsgudstjenesten legges til 2. dag'.
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall)
Innholdet i denne variabelen er endret fra tidligere år. Aldersgruppen er utvidet fra 15-25 år til 13-30 år. Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om tilbud til unge.
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall)
Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om diakonale tilbud.

Brukerveiledning for statistikkbanken