Den norske kirke

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11963: Kirkelige tjenester (K) 2015 - 2023

Andreas Østhus, Statistisk sentralbyrå
+47 47 64 99 08
15.03.2024 08:00
Kirkelige vigsler utført (antall):
antall
Kirkelige gravferder utført (antall):
antall
Kirkelige handlinger i alt (antall):
antall
Gudstjenester totalt (antall):
antall
Gudstjenester søn- og hellidager (antall):
antall
Gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
antall
Gudstjenester med nattverd (antall):
antall
Gudstjenester for barnehagebarn (antall):
antall
Gudstjenester for skolebarn (antall):
antall
Julaftensgudstjenester (antall):
antall
Gudstjenester i påsken (antall):
antall
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall):
antall
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall):
antall
Antall kor for voksne/familiekor (antall):
antall
Antall kor for barn og unge (antall):
antall
Konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
antall
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten (antall):
antall
Kirkeofringer, totalt (kr):
kr
Offer/kollekt (kr):
kr
Givertjeneste (kr):
kr
Andre innsamlinger (kr):
kr
Kirkelige vigsler utført (antall):
31.12
Kirkelige gravferder utført (antall):
31.12
Kirkelige handlinger i alt (antall):
31.12
Gudstjenester totalt (antall):
31.12
Gudstjenester søn- og hellidager (antall):
31.12
Gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
31.12
Gudstjenester med nattverd (antall):
31.12
Gudstjenester for barnehagebarn (antall):
31.12
Gudstjenester for skolebarn (antall):
31.12
Julaftensgudstjenester (antall):
31.12
Gudstjenester i påsken (antall):
31.12
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall):
31.12
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall):
31.12
Antall kor for voksne/familiekor (antall):
31.12
Antall kor for barn og unge (antall):
31.12
Konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
31.12
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten (antall):
31.12
Kirkeofringer, totalt (kr):
31.12
Offer/kollekt (kr):
31.12
Givertjeneste (kr):
31.12
Andre innsamlinger (kr):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kirkelige vigsler utført (antall) , Kirkelige gravferder utført (antall) , Kirkelige handlinger i alt (antall) ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kirkelige tjenester Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Gudstjenester totalt (antall)

For 2020 årgangen er 'Gudstjenester totalt' summen av antall registrert på eksisterende vanlig felt for gudstjenester pluss antall strømmede gudstjenester registrert på KOSTRA kirke skjemaet (eget felt pga. korona). Det er kun for 'Gudstjenester totalt' strømmede gudstjenester er tatt med. Summen av gudstjenester søn- og helligdag og gudstjenester utenom søn- og helligdager blir derfor lavere enn angitt for Gudstjenester totalt'.

Gudstjenester for barnehagebarn (antall)

Antall gudstjenester for barnehagebarn. Ny fra 2009. Se også antall gudstjenester for skolebarn. Før 2009 var disse to gudstjenestetypene samlet i ett felt.

Gudstjenester i påsken (antall)

Fra 2013 omfatter dette feltet alle gudstjenester i påsken, fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag. I flg. den nye gudstjenestereformen er det lagt inn en bestemmelse om at 'I kirker hvor det ikke holdes høytidsgudstjenester på 1. dager, kan høytidsgudstjenesten legges til 2. dag'.

Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall)

Innholdet i denne variabelen er endret fra tidligere år. Aldersgruppen er utvidet fra 15-25 år til 13-30 år. Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om tilbud til unge.

Andakter på institusjon eller aldershjem (antall)

Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om diakonale tilbud.

statistikkvariabel: Andre innsamlinger (kr) , år: 2019

Én kommune har fått oppdaterte tall for denne variabelen for 2019. Retting utført 15.06.2022.

statistikkvariabel: Offer/kollekt (kr) , år: 2019

Én kommune har fått oppdaterte tall for denne variabelen for 2019. Retting utført 15.06.2022.

statistikkvariabel: Kirkeofringer, totalt (kr) , år: 2019

Én kommune har fått oppdaterte tall for denne variabelen for 2019. Retting utført 15.06.2022.

statistikkvariabel: Givertjeneste (kr) , år: 2019

Én kommune har fått oppdaterte tall for denne variabelen for 2019. Retting utført 15.06.2022.