11963: Kirkelige tjenester (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 519 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Øyvind Bolsgård, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 63
obo@ssb.no

Måleenhet
Kirkelige vigsler utført (antall):
antall
Kirkelige gravferder utført (antall):
antall
Kirkelige handlinger i alt (antall):
antall
Gudstjenester totalt (antall):
antall
Gudstjenester søn- og hellidager (antall):
antall
Gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
antall
Gudstjenester med nattverd (antall):
antall
Gudstjenester for barnehagebarn (antall):
antall
Gudstjenester for skolebarn (antall):
antall
Julaftensgudstjenester (antall):
antall
Gudstjenester i påsken (antall):
antall
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall):
antall
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall):
antall
Antall kor for voksne/familiekor (antall):
antall
Antall kor for barn og unge (antall):
antall
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
antall
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten (antall):
antall
Kirkeofringer, totalt (kr):
kr
Offer/kollekt (kr):
kr
Givertjeneste (kr):
kr
Andre innsamlinger (kr):
kr
Referansetid
Kirkelige vigsler utført (antall):
31.12
Kirkelige gravferder utført (antall):
31.12
Kirkelige handlinger i alt (antall):
31.12
Gudstjenester totalt (antall):
31.12
Gudstjenester søn- og hellidager (antall):
31.12
Gudstjenester utenom søn- og helligdager (antall):
31.12
Gudstjenester med nattverd (antall):
31.12
Gudstjenester for barnehagebarn (antall):
31.12
Gudstjenester for skolebarn (antall):
31.12
Julaftensgudstjenester (antall):
31.12
Gudstjenester i påsken (antall):
31.12
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall):
31.12
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall):
31.12
Antall kor for voksne/familiekor (antall):
31.12
Antall kor for barn og unge (antall):
31.12
Deltakere på konserter og kulturarrangementer i regi av menigheten (antall):
31.12
Konserter og kulturarrangement i regi av andre enn menigheten (antall):
31.12
Kirkeofringer, totalt (kr):
31.12
Offer/kollekt (kr):
31.12
Givertjeneste (kr):
31.12
Andre innsamlinger (kr):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kirkelige tjenester
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Gudstjenester for barnehagebarn (antall)
Antall gudstjenester for barnehagebarn. Ny fra 2009. Se også antall gudstjenester for skolebarn. Før 2009 var disse to gudstjenestetypene samlet i ett felt.
Gudstjenester i påsken (antall)
Fra 2013 omfatter dette feltet alle gudstjenester i påsken, fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag. I flg. den nye gudstjenestereformen er det lagt inn en bestemmelse om at 'I kirker hvor det ikke holdes høytidsgudstjenester på 1. dager, kan høytidsgudstjenesten legges til 2. dag'.
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall)
Innholdet i denne variabelen er endret fra tidligere år. Aldersgruppen er utvidet fra 15-25 år til 13-30 år. Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om tilbud til unge.
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall)
Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om diakonale tilbud.

Brukerveiledning for statistikkbanken