Den norske kirke

Til toppen

11963: Kirkelige tjenester (K) 2015 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kirkelige vigsler utført (antall) , Kirkelige gravferder utført (antall) , Kirkelige handlinger i alt (antall) ,

Valgt 1 av totalt 21

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kirkelige tjenester Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Gudstjenester totalt (antall)

For 2020 årgangen er 'Gudstjenester totalt' summen av antall registrert på eksisterende vanlig felt for gudstjenester pluss antall strømmede gudstjenester registrert på KOSTRA kirke skjemaet (eget felt pga. korona). Det er kun for 'Gudstjenester totalt' strømmede gudstjenester er tatt med. Summen av gudstjenester søn- og helligdag og gudstjenester utenom søn- og helligdager blir derfor lavere enn angitt for Gudstjenester totalt'.

Gudstjenester for barnehagebarn (antall)

Antall gudstjenester for barnehagebarn. Ny fra 2009. Se også antall gudstjenester for skolebarn. Før 2009 var disse to gudstjenestetypene samlet i ett felt.

Gudstjenester i påsken (antall)

Fra 2013 omfatter dette feltet alle gudstjenester i påsken, fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag. I flg. den nye gudstjenestereformen er det lagt inn en bestemmelse om at 'I kirker hvor det ikke holdes høytidsgudstjenester på 1. dager, kan høytidsgudstjenesten legges til 2. dag'.

Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall)

Innholdet i denne variabelen er endret fra tidligere år. Aldersgruppen er utvidet fra 15-25 år til 13-30 år. Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om tilbud til unge.

Andakter på institusjon eller aldershjem (antall)

Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om diakonale tilbud.