Til toppen

11963: Kirkelige tjenester (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Kirkelige vigsler utført (antall) , Kirkelige gravferder utført (antall) , Kirkelige handlinger i alt (antall) ,

Valgt 1 av totalt 21

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. EAK Landet , EAKUO Landet uten Oslo , 0101 Halden ,

Valgt 0 av totalt 519

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Kirkelige tjenester
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Gudstjenester for barnehagebarn (antall)
Antall gudstjenester for barnehagebarn. Ny fra 2009. Se også antall gudstjenester for skolebarn. Før 2009 var disse to gudstjenestetypene samlet i ett felt.
Gudstjenester i påsken (antall)
Fra 2013 omfatter dette feltet alle gudstjenester i påsken, fra skjærtorsdag til og med 2. påskedag. I flg. den nye gudstjenestereformen er det lagt inn en bestemmelse om at 'I kirker hvor det ikke holdes høytidsgudstjenester på 1. dager, kan høytidsgudstjenesten legges til 2. dag'.
Lederkurs for unge i alder 13-30 år, antall deltakere (antall)
Innholdet i denne variabelen er endret fra tidligere år. Aldersgruppen er utvidet fra 15-25 år til 13-30 år. Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om tilbud til unge.
Andakter på institusjon eller aldershjem (antall)
Det kan forekomme dobbeltføring av antall i noen sokn som har samarbeid med andre sokn om diakonale tilbud.

Brukerveiledning for statistikkbanken