Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

11924: Omsorgstjenestene - avtalte årsverk , etter utdanning (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

utdanning

Totalt 20 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.03.2020
Kontakt
Gunnar Claus, Statistisk sentralbyrå
+47 90 64 42 11
guc@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk (årsverk):
årsverk
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk (årsverk):
16.11
Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere (årsverk):
16.11
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter avtalte årsverk basert på sysselsettingsstatus i en gitt referanseuke i november. De sysselsatte fordels etter autorisasjon/utdanning.
SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/ny-metode-gir-bedre-informasjon-om-arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.
Eldre tall finnes i tabell 09934 og tabell 10134.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken