Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

10134: Årsverk og fråvere i omsorgstenestene (F) (avslutta serie) 2007 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
26.06.2017
Kontakt
Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Måleenhet
Årsverk:
årsverk
Totalt fråvere:
årsverk
Legemeldt sjukefråvere:
årsverk
Fødselspermisjon:
årsverk
Referansetid
Årsverk:
31.12.
Totalt fråvere:
31.12.
Legemeldt sjukefråvere:
31.12.
Fødselspermisjon:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tal for årsverk er registerbasert.
Nyere tall finnes i tabell 11924.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken