Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

10134: Årsverk og fråvere i omsorgstenestene (F) (avslutta serie) 2007 - 2016

Må velges

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tal for årsverk er registerbasert. Nyere tall finnes i tabell 11924. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.