Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

Til toppen

11924: Omsorgstjenestene - avtalte årsverk , etter utdanning (K) 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
utdanning
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5


Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Omsorgstjenestene i alt , Psykiatrisk sykepleier , Geriatrisk sykepleier ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter avtalte årsverk basert på sysselsettingsstatus i en gitt referanseuke i november. De sysselsatte fordels etter autorisasjon/utdanning.
Tall for 2015-2019 ble oppdatert med ny metode i mars 2020, og med ny beregning for bl.a. miljøterapeuter/pedagoger og annen helsefaglig utdanning i juni 2020.
Eldre tall finnes i tabell 09934 og tabell 10134.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken