KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering

Til toppen
11918: Avtalte årsverk i kommunal sektor, etter regnskapsomfang og funksjon (K) 2015 - 2019
Sist endret
29.06.2020
Kontakt
Anni Sutatip Thirpaks Fretheim, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 657
stf@ssb.no

Måleenhet
Andel avtalte årsverk (prosent):
prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent):
prosent
Avtalte årsverk (antall):
antall
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (antall):
antall
Referansetid
Andel avtalte årsverk (prosent):
31.12
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent):
31.12
Avtalte årsverk (antall):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
regnskapsomfang
Må velges *
funksjon
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 2 Valgte 0


Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Avtalte årsverk og avtalte årsverk eksludert lange fråvere i kommunene SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for beregningen av årsverk, som er basert på avtalt stillingsprosent. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid. Tall for 2015-2019 ble oppdatert i mars 2020.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken