KOSTRA

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11918: Avtalte årsverk i kommunal sektor, etter regnskapsomfang og funksjon (K) 2015 - 2023

Christopher Okazaki Hansen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 661
Kari Solaas Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 25 81
15.03.2024 08:00
Andel avtalte årsverk (prosent):
prosent
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent):
prosent
Avtalte årsverk (antall):
antall
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (antall):
antall
Andel avtalte årsverk (prosent):
31.12
Andel avtalte årsverk eksklusive lange fravær (prosent):
31.12
Avtalte årsverk (antall):
31.12
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2015 , 2016 , 2017 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. FG2 Alle funksjoner , FGK1 Administrasjon, styring og fellesutgifter, kommune , FGK19 Helse- og omsorg, barnevern og sosialtjenesten ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Årsverkstallene er basert på den avtalte arbeidstiden, som er det man har avtalt å arbeide ifølge arbeidskontrakten. Merarbeid eller overtid skal ikke påvirke den avtalte arbeidstiden. I tabellen er årsverkstallene basert på alle de aktuelle arbeidsforholdene til de sysselsatte. Tellingsmåneden for årsverk er november.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.