Økonomisk sosialhjelp

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11864: Kvalifiseringsstønad, sosialhjelp og Husbankens bostøtte (K) 2015 - 2022

Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
15.06.2023 08:00
Andel med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement (prosent):
prosent
Andel med kvalifiseringsstønad og Husbankens bostøtte (prosent):
prosent
Andel personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
1000 kr
Mottakere av kvalifiseringsstønad samtidig med Husbankens bostøtte (antall):
antall
Personer med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement (antall):
antall
Personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad (antall):
antall
Andel med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement (prosent):
31.12
Andel med kvalifiseringsstønad og Husbankens bostøtte (prosent):
31.12
Andel personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
31.12
Mottakere av kvalifiseringsstønad samtidig med Husbankens bostøtte (antall):
31.12
Personer med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement (antall):
31.12
Personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad (antall):
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Deltakere i kvalifiseringsprogram og bruk av sosialhjelp og Husbankens bostøtte. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr)

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA

Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr)

Kommune 1867 Bø har trukket sine innrapporterte regnskapstall for 2022 til KOSTRA