Økonomisk sosialhjelp

11864: Kvalifiseringsstønad, sosialhjelp og Husbankens bostøtte (K) 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2020
Kontakt
Torild-Irene Brakalsvålet, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 425
tik@ssb.no

Måleenhet
Andel med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement (prosent):
prosent
Andel med kvalifiseringsstønad og Husbankens bostøtte (prosent):
prosent
Andel personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad (prosent):
prosent
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
1000 kr
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
1000 kr
Mottakere av kvalifiseringsstønad samtidig med Husbankens bostøtte (antall):
antall
Personer med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement (antall):
antall
Personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad (antall):
antall
Referansetid
Andel med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement (prosent):
31.12
Andel med kvalifiseringsstønad og Husbankens bostøtte (prosent):
31.12
Andel personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad (prosent):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram per deltakere (1000 kr):
31.12
Netto driftsutgifter til kvalifiseringsprogram (1000 kr):
31.12
Mottakere av kvalifiseringsstønad samtidig med Husbankens bostøtte (antall):
31.12
Personer med kvalifiseringsstønad og sosialhjelp som fast supplement (antall):
31.12
Personer med sosialhjelp som livsopphold to måneder før kvalifiseringsstønad (antall):
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Deltakere i kvalifiseringsprogram og bruk av sosialhjelp og Husbankens bostøtte
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken