Ustabilitet på ssb.no

Grunnet vedlikehold kvelden 17. juli, kan brukerne oppleve ustabilitet på ssb.no eller i Statistikkbanken. Vi beklager ulempen det medfører.

Nasjonalregnskap

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11721: Makroøkonomiske hovedstørrelser. Ujustert og sesongjustert 2016M01 - 2024M03

Pia Tønjum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 622
Julian Paulsen Blytt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 023 26
16.05.2024 08:00
Løpende priser (mill. kr):
mill. kr
Faste 2021-priser (mill. kr):
mill. kr
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Faste 2021-priser, sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Faste 2021-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr):
mill. kr
Prisindekser, sesongjustert (2021=100):
indeks
Volumendring fra samme måned året før (prosent):
prosent
Verdiendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
prosent
Volumendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
prosent
Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent):
prosent
Prisendring fra samme måned året før (prosent):
prosent
Løpende priser (mill. kr):
Slutten av måneden
Faste 2021-priser (mill. kr):
Slutten av måneden
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Faste 2021-priser, sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Faste 2021-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr):
Slutten av måneden
Prisindekser, sesongjustert (2021=100):
Slutten av måneden
Volumendring fra samme måned året før (prosent):
Slutten av måneden
Verdiendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Volumendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent):
Slutten av måneden
Prisendring fra samme måned året før (prosent):
Slutten av måneden
Løpende priser (mill. kr):
Løpende priser
Faste 2021-priser (mill. kr):
Faste priser
Løpende priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Faste 2021-priser, sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Faste 2021-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr):
Faste priser
Prisindekser, sesongjustert (2021=100):
Faste priser
Volumendring fra samme måned året før (prosent):
Faste priser
Verdiendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Volumendring fra foregående måned, sesongjustert (prosent):
Faste priser
Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent):
Faste priser
Prisendring fra samme måned året før (prosent):
Faste priser
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Løpende priser (mill. kr) , Faste 2021-priser (mill. kr) , Løpende priser, sesongjustert (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2016M01 , 2016M02 , 2016M03 ,

Valgt 1 av totalt 99

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Konsum i husholdninger og ideelle organisasjoner , ¬ Konsum i husholdninger , ¬¬ Varekonsum ,

Valgt 0 av totalt 51

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, basisverdi målt i løpende priser ble oppdatert 09.04.2022 for perioden 2021M01-2022M02.

statistikkvariabel

Faste 2021-priser. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (mill. kr)

Rullerende tre måneder er beregnet ved å summere observasjonsmåneden med de to foregående månedene. Eksempelvis er juli summen av perioden mai-juli.

Volumendring. Sum tre måneder, rullerende. Sesongjustert (prosent)

Volumendring i rullerende tre måneder er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.