Barnevernsinstitusjoner

Til toppen
11648: Barnevernsinstitusjoner. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær, etter region, personellets alder, institusjonens eierskap og institusjonstype 2007 - 2018
Sist endret
08.11.2019
Kontakt
Tone Dyrhaug, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 420
dyr@ssb.no

Kanwar Singh Maan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 421
sin@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Referansetid
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
alder
eierskap
institusjonstype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

region

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
eierskap

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
institusjonstype

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Fra 2008 er institusjoner som tidligere var eid av Trondheim kommune inkludert i region Midt-Norge.
Kvaliteten på datagrunnlaget for institusjonene i Oslo kommune er forbedret i løpet av 2010. Forbedringen gir en nedgang i årsverk ved institusjonene. Dersom Oslo kommune holdes utenfor betyr dette at veksten i avtalte årsverk for 2009-2010 for hele landet skulle vært rundt 2,7 i stedet for 1,1 prosent.
Metoden for å beregne arbeidstid er endret fra og med 2018, og det gir et brudd i tidsserien for avtalte årsverk eksklusive lange fravær. Les mer om denne endringen i «Om statistikken».
Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken