Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen
11609: Antall år bosatt i Norge for sysselsatte innvandrere, etter kjønn, alder og landbakgrunn. 4. kvartal 2001 - 2019
Sist endret
31.08.2020
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte innvandrere:
personer
Sysselsatte innvandrere i prosent av bosatte innvandrere:
prosent
Referansetid
Sysselsatte innvandrere:
4. kvartal
Sysselsatte innvandrere i prosent av bosatte innvandrere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
kjønn
alder
landbakgrunn
botid
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 247 Valgte 0

Valgfri variabel
botid

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Det er laget nye tall for 2005 etter samme definisjon, mens årgangene før følger gammel definisjon av alder.
: indikerer at tallgrunnlaget for publisering er for lavt.
Hvis sysselsatte er under 10 så beregnes det ikke andeler.

Brukerveiledning for statistikkbanken