Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

11609: Antall år bosatt i Norge for sysselsatte innvandrere, etter kjønn, alder og landbakgrunn. 4. kvartal 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 2 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 248 Valgte

Søk

botid

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.03.2019
Kontakt
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 385
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte innvandrere:
personer
Sysselsatte innvandrere i prosent av bosatte innvandrere:
prosent
Referansetid
Sysselsatte innvandrere:
4. kvartal
Sysselsatte innvandrere i prosent av bosatte innvandrere:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

: indikerer at tallgrunnlaget for publisering er for lavt.
Hvis sysselsatte er under 10 så beregnes det ikke andeler.

Brukerveiledning for statistikkbanken