Employment among immigrants, register-based

To the Top

11609: Number of years resident in Norway of employed immigrants by sex, age and country background. 4th quarter 2001 - 2019

Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
sex
age
country background
years of residence
Mandatory *

Selected 1 of total 2

year

Mandatory *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Selected 1 of total 19


Selected 0 of total 3

Optional variable

age


Selected 0 of total 2

Optional variable
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.All immigrants , Denmark , Greenland ,

Selected 0 of total 247

Optional variable

years of residence


Selected 0 of total 4

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Det er laget nye tall for 2005 etter samme definisjon, mens årgangene før følger gammel definisjon av alder.
: indicates too few residents that Statistics Norway can publish the figures.
If the number of employed persons is lower than 10, then shares are not calculated.

User manual for StatBank