Employment among immigrants, register-based

To the Top
11609: Number of years resident in Norway of employed immigrants by sex, age and country background. 4th quarter 2001 - 2019
Latest update
2020-08-31
Contact
Ingebjørg Aamodt, Statistics Norway
+47 40 90 23 85
iaa@ssb.no

Bjørn Olsen, Statistics Norway
+47 409 02 387
ols@ssb.no

Unit
Employed immigrants:
persons
Employed immigrants, per cent of immigrants in total:
per cent
Reference time
Employed immigrants:
4th quarter
Employed immigrants, per cent of immigrants in total:
4th quarter
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Variable overview
contents
Mandatory *
year
Mandatory *
sex
age
country background
years of residence
Mandatory *

Total 2 Selected 1

year
Mandatory *

Total 19 Selected 1


Total 3 Selected 0

Optional variable
age

Total 2 Selected 0

Optional variable

Total 247 Selected 0

Optional variable
years of residence

Total 4 Selected 0

Optional variable
Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 300 000)
Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000

Footnotes

Fra 2006 ble aldersgrensen for å bli regnet som sysselsatte senket fra 16 til 15 år, i tråd med internasjonale anbefalinger. Samtidig ble aldersdefinisjonen endret fra alder ved utgangen av året til alder ved utgangen av referansetidspunktet. Det er laget nye tall for 2005 etter samme definisjon, mens årgangene før følger gammel definisjon av alder.
: indicates too few residents that Statistics Norway can publish the figures.
If the number of employed persons is lower than 10, then shares are not calculated.

User manual for StatBank