Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen

11583: Jordbruksbedrifter med forskjellige husdyr (F) 1969 - 2020

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
husdyrslag
Må velges *
region

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1969 , 1979 , 1989 ,

Valgt 1 av totalt 25

husdyrslag

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Jordbruksbedrifter i alt , Jordbruksbedrifter med husdyr , Hestar ,

Valgt 0 av totalt 19

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken