Sjøfiske etter laks og sjøaure

11577: Sjøfiske. Fiskarar, fangst og reiskap (F) 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 25 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
22.11.2019
Kontakt
Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 375
atf@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Tal fiskarar:
personar
Fangst i alt:
kg
Fangst med kilenot:
kg
Fangst med krokgarn:
kg
Tal kilenøter:
stk
Tal krokgarn:
stk
Referansetid
Tal fiskarar:
31.12.
Fangst i alt:
31.12.
Fangst med kilenot:
31.12.
Fangst med krokgarn:
31.12.
Tal kilenøter:
31.12.
Tal krokgarn:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Frå 2003 er det forbode å fiske med krokgarn langs heile kysten bortsett frå i Finnmark.
Tal reiskap i bruk er det største talet på reiskap ein fiskar har brukt ein dag i sesongen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken