Sjøfiske etter laks og sjøaure

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11577: Sjøfiske. Fiskarar, fangst og reiskap (F) 2008 - 2023

Anne Turi Baklien, Statistisk sentralbyrå
+47 482 44 530
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
24.11.2023 08:00
Tal fiskarar:
personar
Fangst av laks, sjøaure og sjørøye:
kg
Fangst med kilenot:
kg
Fangst med krokgarn:
kg
Tal kilenøter:
stk
Tal krokgarn:
stk
Tal fiskarar:
31.12.
Fangst av laks, sjøaure og sjørøye:
31.12.
Fangst med kilenot:
31.12.
Fangst med krokgarn:
31.12.
Tal kilenøter:
31.12.
Tal krokgarn:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå 2003 er det forbode å fiske med krokgarn langs heile kysten bortsett frå i Finnmark.
Tal reiskap i bruk er det største talet på reiskap ein fiskar har brukt ein dag i sesongen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.