Sjøfiske etter laks og sjøaure

Til toppen

11577: Sjøfiske. Fiskarar, fangst og reiskap (F) 2008 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 14

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Frå 2003 er det forbode å fiske med krokgarn langs heile kysten bortsett frå i Finnmark.
Tal reiskap i bruk er det største talet på reiskap ein fiskar har brukt ein dag i sesongen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.