Kollektivtransport

11572: Kollektivtransport med buss. Kommersielle ruter i og mellom landsdeler 2015 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Vognkilometer (1 000 km):
1 000 km
Vogntimer (1 000 timer):
1 000 timer
Setekm (1 000 km):
1 000 km
Plasskm (1 000 km):
1 000 km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1000 passasjerer
Passasjerkm (1 000 km):
1000 km
Billettinntekt (1 000 kr):
1000 kr
Referansetid
Vognkilometer (1 000 km):
31.12.
Vogntimer (1 000 timer):
31.12.
Setekm (1 000 km):
31.12.
Plasskm (1 000 km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkm (1 000 km):
31.12.
Billettinntekt (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene for 2017 ble oppdatert 28. mai 2019. Passasjerkm-tallene for båttransport for 2015 og 2016 ble rettet 18. juli 2019. Tall for båttransport i 2016 til 2018 ble korrigert 1. juli 2020.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Vestlandet
Omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.
Midt-Norge
Omfatter Møre og Romsdal, Trøndelag.

Brukerveiledning for statistikkbanken