Kollektivtransport

Til toppen

11572: Kollektivtransport med buss. Kommersielle ruter i og mellom landsdeler 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Vestlandet

Omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Midt-Norge

Omfatter Møre og Romsdal, Trøndelag.