Kollektivtransport

Til toppen

11571: Kollektivtransport med båt, etter landsdel og ruteform 2015 - 2019

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

region


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

ruteform


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for båttransport i 2016 til 2018 ble rettet 1. juli 2020.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Vestlandet

Omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Midt-Norge

Omfatter Møre og Romsdal, Trøndelag.

Brukerveiledning for statistikkbanken