Kollektivtransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11571: Kollektivtransport med båt, etter landsdel og ruteform 2015 - 2022

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
31.08.2023 08:00
Båtkilometer (1 000 km):
1 000 km
Båttimer (1 000 timer):
1 000 timer
Setekilometer (1 000 km):
1 000 km
Plasskilometer (1 000 km):
1 000 km
Passasjerer (1 000 passasjerer):
1 000 passasjerer
Passasjerkilometer (1 000 km):
1 000 km
Billettinntekt (1 000 kr):
1 000 kr
Offentlige kjøp (1 000 kr):
1 000 kr
Båtkilometer (1 000 km):
31.12.
Båttimer (1 000 timer):
31.12.
Setekilometer (1 000 km):
31.12.
Plasskilometer (1 000 km):
31.12.
Passasjerer (1 000 passasjerer):
31.12.
Passasjerkilometer (1 000 km):
31.12.
Billettinntekt (1 000 kr):
31.12.
Offentlige kjøp (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for år 2021 ble revidert 31. august 2023.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Vestlandet

Omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Midt-Norge

Omfatter Møre og Romsdal, Trøndelag.