Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr

Til toppen
11506: Jordbruksareal, etter bruken (dekar) (F) 1969 - 2019
Sist endret
12.02.2020
Kontakt
Anne Ingun Løvberget, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 484
ail@ssb.no

Berit Bjørlo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 376
bbj@ssb.no

Måleenhet
Jordbruksareal:
dekar
Referansetid
Jordbruksareal:
31.07.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
vekst
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 24 Valgte 1

vekst
Må velges *

Totalt 20 Valgte 0


Totalt 25 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken