Til toppen

11420: Utdanningsfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring 2015 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkmål
Må velges *
sektor
utdanningsnivå
næring (SN2007)
Må velges *
kjønn
avtalt arbeidstid
Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

Må velges *

Valgt 0 av totalt 6


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 06+09.1 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting ,

Valgt 0 av totalt 85


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt i norske kroner, avrundet til nærmeste tier.

Brukerveiledning for statistikkbanken