Varsel om vedlikehold helgen 16. og 17. oktober

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl. 17:00 til 21:00.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Lønn

Til toppen

11420: Utdanningsfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 06+09.1 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting ,

Valgt 0 av totalt 85

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjennomsnittlig avtalt månedslønn og gjennomsnittlig månedslønn er oppgitt i norske kroner, avrundet til nærmeste tier. For 2015-tallene er referansemåneden september, og altså ikke november som er referansemåneden for årene etter 2015. I tillegg er metoden for å beregne arbeidstid annerledes for 2015-tallene enn for årene etter 2015. Man kan likevel sammenligne 2015 og 2016, men endringer må tolkes med forsiktighet. Mer informasjon om lønnsstatistikken finnes under Om statistikken . Utdanningsdataene i denne tabellen, tabell 11420, gjelder for fjoråret (referansetidspunkt er 1.10). Dvs. for 2020 benyttes utdanningsdata for 2019, for 2019 benyttes utdanningsdata for 2018, osv. Grunnen til at fjorårets utdanningsdata benyttes er at utdanningsdata for gjeldende år ikke er ferdigstilt når lønnsstatistikken for dette året publiseres i februar. Dette er forskjellig fra tabell «12407: Utdanningsfordelt månedslønn og antall år, etter fullført utdanning», der utdanningsdata for det valgte året benyttes. Dvs. at for 2020-tallene brukes utdanningsdata for 2020, for 2019-tallene brukes utdanningsdata for 2019, osv. I tabell 12407 brukes imidlertid også utdanningsinformasjon for fjoråret når lønnsstatistikken for dette året publiseres i februar, men denne tabellen oppdateres med ny utdanningsdata rundt medio august.