Lønn

Til toppen

11419: Yrkesfordelt månedslønn, etter kjønn, arbeidstid, sektor og næring 2015 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle yrker , Ledere , Administrerende direktører ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03.2 Akvakultur , 05_07_08_09.9 Bergverksdrift , 06+09.1 Utvinning av råolje og naturgass inkl. tjenesteyting ,

Valgt 0 av totalt 85

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For 2015-tallene er referansemåneden september, og altså ikke november som er referansemåneden for årene etter 2015. I tillegg er metoden for å beregne arbeidstid annerledes for 2015-tallene enn for årene etter 2015. Man kan likevel sammenligne 2015 og 2016, men endringer må tolkes med forsiktighet. Mer informasjon om lønnsstatistikken finnes under Om statistikken . Statistikkbanktabellene 11418, 11419 og 11422 ble oppdatert 04.03.2021 med nye tall for 2016 til og med 2020. Grunnen til oppdateringen var en endring i klassifiseringen av ansatte med yrkestittel «Apoteker». Tidligere ble disse klassifisert under yrkeskode 1120 Administrerende direktør, men etter oppdateringen er disse klassifisert under 1420 Varehandelssjefer. For 2020 reduserer dette antall arbeidsforhold med lønn for yrkeskode 1120 Administrerende direktør med ca. 850, som utgjør en nedgang på om lag 2,1 prosent. Det er kun tall knyttet til disse yrkene som har blitt endret.