Til toppen
11418: Yrkesfordelt månedslønn, etter sektor, kjønn og arbeidstid 2015 - 2019
Sist endret
05.02.2020
Kontakt
Håkon Grini, Statistisk sentralbyrå
+47 482 05 163
gri@ssb.no

Fredrik Steinrem Edelmann, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2460
fed@ssb.no

Knut Snellingen Bye, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 326
ksb@ssb.no

Magnus Berglund Johnsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 375
mjo@ssb.no

Måleenhet
Månedslønn (kr):
kr
Avtalt månedslønn (kr):
kr
Uregelmessige tillegg (kr):
kr
Bonus (kr):
kr
Overtidsgodtgjørelse (kr):
kr
Referansetid
Månedslønn (kr):
September
Avtalt månedslønn (kr):
September
Uregelmessige tillegg (kr):
1.1-30.09
Bonus (kr):
01.01-30.09
Overtidsgodtgjørelse (kr):
September
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
statistikkmål
Må velges *
yrke
Må velges *
sektor
kjønn
avtalt/vanlig arbeidstid per uke
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

Må velges *

Totalt 5 Valgte 0

Må velges *

Totalt 407 Valgte 0


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken