Arbeidskraftundersøkelsen

11210: Sysselsatte, avtalt/vanlig arbeidstid og faktisk arbeidstid per uke, etter yrkesstatus, alder og kjønn 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

yrkesstatus

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
24.01.2019
Kontakt
Camilla Sundt, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 374
css@ssb.no

Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5016
ien@ssb.no

Tor Petter Bø, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 386
tpb@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte på jobb (1 000 personer):
1 000 personer
Avtalt/vanlig arbeidstid (timer per uke):
timer per uke
Faktisk (timer per uke):
timer per uke
Referansetid
Sysselsatte (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Sysselsatte på jobb (1 000 personer):
Løpende referanseuker
Avtalt/vanlig arbeidstid (timer per uke):
Løpende referanseuker
Faktisk (timer per uke):
Løpende referanseuker
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Sysselsatte på jobb og faktisk arbeidstid (timer per uke) omfatter ikke dem som var midlertidig fraværende fra arbeidet i hele referanseuka.

Brukerveiledning for statistikkbanken