11177: Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter bostedsfylke, kjønn og alder (F) 2015K1 - 2018K3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 21 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 15 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.12.2018
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 40902377
uhh@ssb.no

Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
heh@ssb.no

Øyvind Bruer-Skarsbø, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2507
obr@ssb.no

Måleenhet
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær:
personer
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær i prosent av arbeidstakere i alt:
prosent
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, prosentvis endring fra året før:
prosent
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding i prosent av arbeidstakere i alt:
prosent
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding, prosentvis endring fra året før:
prosent
Referansetid
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær:
Kvartal
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, prosentvis endring fra året før:
Kvartal
Arbeidstakere med legemeldt sykefravær justert for gradert sykemelding, prosentvis endring fra året før:
Kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra første kvartal 2015 er sykefraværsstatistikken basert på nytt datagrunnlag, siden A-ordningen erstattet NAVs Aa-register fra 1. januar 2015. Overgangen til nytt datagrunnlag ser ut til å ha hatt liten effekt på de aggregerte tallene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken