Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen

11154: Sysselsatte, etter kjønn og næring (SN2007) (1 000 personer) 2008K1 - 2021K3

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K1 , 2008K2 , 2008K3 ,

Valgt 1 av totalt 55

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00-99 Alle næringer , 01-02 Jordbruk og skogbruk , 03 Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 38

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene i tabellen omfatter personer i alderen 15-74 år. Fra 2018 er det tatt i bruk en ny estimeringsmetode, tallene er revidert tilbake til 2006. For mer informasjon se egen artikkel . Det ble gjennomført en større omlegging av AKU fra januar 2021. Med omleggingen er det foretatt endringer i utvalget som inngår i undersøkelsen, samt at spørresekvenser, spørsmålsformuleringer og svaralternativer er modernisert og tilpasset selvutfylling som fremtidig innsamlingsmetode. Se Om statistikken for mer informasjon om endringene som er foretatt.