Forskning og utvikling i næringslivet

11145: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-kostnader i næringslivet (F) 2010 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Kostnader til egenutført FoU (mill. kr):
mill. kr
Kostnader til innkjøpt FoU (mill. kr):
mill. kr
FoU-personer (personer):
personer
FoU-årsverk i alt (årsverk):
årsverk
FoU-årsverk utført av personer med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad (årsverk):
årsverk
Andel av virksomheter med FoU (prosent):
prosent
Egenutført FoU per sysselsatt (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Kostnader til egenutført FoU (mill. kr):
31.12.
Kostnader til innkjøpt FoU (mill. kr):
31.12.
FoU-personer (personer):
31.12.
FoU-årsverk i alt (årsverk):
31.12.
FoU-årsverk utført av personer med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad (årsverk):
31.12.
Andel av virksomheter med FoU (prosent):
31.12.
Egenutført FoU per sysselsatt (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ved regionalisering beregnes det nye vekter. Dette betyr at de nasjonale tallene vil avvike noe fra summen av fylkene.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken