Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen

11145: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-kostnader i næringslivet (F) 2010 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen dekker foretak med minst 10 sysselsatte. Virksomhetsfordelte tall.
Ved regionalisering beregnes det nye vekter. Dette betyr at summen av fylkene vil avvike noe fra de nasjonale totaltallene.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.