Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11145: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-kostnader i næringslivet (F) 2010 - 2022

Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
16.02.2024 08:00
Kostnader til egenutført FoU (mill. kr):
mill. kr
Kostnader til innkjøpt FoU (mill. kr):
mill. kr
FoU-personale i alt:
personer
FoU-årsverk i alt:
årsverk
FoU-årsverk utført av personer med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad (årsverk):
årsverk
Andel av bedrifter med FoU (prosent):
prosent
Kostnader til egenutført FoU per sysselsatt (1 000 kr):
1 000 kr
Kostnader til egenutført FoU (mill. kr):
31.12.
Kostnader til innkjøpt FoU (mill. kr):
31.12.
FoU-personale i alt:
31.12.
FoU-årsverk i alt:
31.12.
FoU-årsverk utført av personer med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad (årsverk):
31.12.
Andel av bedrifter med FoU (prosent):
31.12.
Kostnader til egenutført FoU per sysselsatt (1 000 kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 33

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tabellen dekker foretak med minst 10 sysselsatte. Bedriftsfordelte tall.
Ved regionalisering beregnes det nye vekter. Dette gjør at summen av fylkene avviker fra de nasjonale totaltallene.
FoU-personale omfatter foretakenes egne ansatte som utfører FoU. Innleid FoU-personale er ikke inkludert.
Andel virksomheter med FoU og Kostnader til egenutført FoU per sysselsatt er beregnet ut fra FoU-statistikkens populasjon ((virksomheter i foretak med minst 10 sysselsatte i de næringer som dekkes av FoU-statistikken).
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.