Forskning og utvikling i næringslivet

Til toppen
11145: FoU-personale, FoU-årsverk og FoU-kostnader i næringslivet (F) 2010 - 2018
Sist endret
18.02.2020
Kontakt
Kristine Langhoff, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 439
lak@ssb.no

Måleenhet
Kostnader til egenutført FoU (mill. kr):
mill. kr
Kostnader til innkjøpt FoU (mill. kr):
mill. kr
FoU-personer (personer):
personer
FoU-årsverk i alt (årsverk):
årsverk
FoU-årsverk utført av personer med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad (årsverk):
årsverk
Andel av virksomheter med FoU (prosent):
prosent
Egenutført FoU per sysselsatt (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Kostnader til egenutført FoU (mill. kr):
31.12.
Kostnader til innkjøpt FoU (mill. kr):
31.12.
FoU-personer (personer):
31.12.
FoU-årsverk i alt (årsverk):
31.12.
FoU-årsverk utført av personer med høyere grads utdanning, inkl. doktorgrad (årsverk):
31.12.
Andel av virksomheter med FoU (prosent):
31.12.
Egenutført FoU per sysselsatt (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ved regionalisering beregnes det nye vekter. Dette betyr at de nasjonale tallene vil avvike noe fra summen av fylkene.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken