Utenrikshandel med varer

Til toppen

11009: Utenrikshandel med varer, etter varenummer (HS) og handelsområde/verdensdel 1988 - 2020

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1988 , 1989 , 1990 ,

Valgt 1 av totalt 33

varenummer (Stor verdimengde)


Valgt 0 av totalt 10 770

Valgfri variabel
Det er flere enn 1500 verdier, og derfor blir de ikke vist automatisk. Bruk lenken "Avansert søk", eller "Velg verdier fra gruppe".

import/eksport

Må velges *

Valgt 0 av totalt 2

land

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norden , EFTA ,

Valgt 0 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For informasjon om gyldighet for og årlige endringer i varenummere, se Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen.
Fra og med 2006 fikk følgende land endret tilhørighet til verdensdel - Kypros fra Asia til Europa, og Armenia, Aserbajdsjan, Georgia, Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Turkmenistan og Usbekistan fra Europa til Asia. I utvalgene av enkeltland i nedtrekksmenyen for Europeiske land/Asiatiske land er det den nåværende inndelingen som vises for hele tidsperioden (Kypros hører med til Europa og de andre landene til Asia ).

SSB publiserer ikke tall for handelsområdet tidligere Comecon etter 2011.Grupperingen og besto (i handelsstatistikken) kun av europeiske Comecon-land: Armenia, Aserbajdsjan, Bulgaria, Estland, Georgia, Hviterussland, Kasakhstan, Kirgisistan, Latvia, Litauen, Moldova, Polen, Romania, Russland, Slovakia, Tsjekkia, Tadsjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Ungarn, Usbekistan.
Statistikk for årstall publiseres for første gang i januar måned påfølgende år (t+1). Deretter revideres tallene to ganger: Første gang i mai påfølgende år (år t+1), før endelige tall publiseres i mai ett år senere (år t+2).

varenummer

24039990 (m1=kg, m2=nei) Tobakksvarer,unnt sigaretter,sigarillos,sigarer,cerutter ...

Import for varenummer 2403.9990 og 2403.9991 i perioden 2005-2013 er feil, for oppdaterte tall se Korrigerte tall for import av snus .

24039991 (m1=kg, m2=nei) Skråtobakk og snus

Import for varenummer 2403.9990 og 2403.9991 i perioden 2005-2013 er feil, for oppdaterte tall se Korrigerte tall for import av snus .

Brukerveiledning for statistikkbanken