Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget

11001: Fylkestingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og endringer i prosentpoeng fra forrige valg (K) 2011 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 356 Valgte

Søk

parti/valgliste Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.11.2019
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Godkjente stemmer:
stemmer
Godkjente stemmer (prosent):
prosent
Endring fra forrige valg (prosentpoeng):
prosentpoeng
Referansetid
Godkjente stemmer:
Valdagen
Godkjente stemmer (prosent):
Valdagen
Endring fra forrige valg (prosentpoeng):
Valdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken