Familier og husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10987: Folkemengde og barn 0-17 år, etter barnets alder. 1. januar (K) (B) 2010 - 2023

Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 92 61 00 46
Karstein Sørlien, Statistisk sentralbyrå
+47 47 70 16 35
22.09.2023 08:00
Personer:
personer
Barn 0-17 år:
personer
Barn 0-5 år:
personer
Barn 6-17 år:
personer
Barn 0-17 år (prosent av personer i alt):
prosent
Barn 0-5 år (prosent av personer i alt):
prosent
Barn 6-17 år (prosent av personer i alt):
prosent
Personer:
1.1.
Barn 0-17 år:
1.1.
Barn 0-5 år:
1.1.
Barn 6-17 år:
1.1.
Barn 0-17 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Barn 0-5 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Barn 6-17 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Personer

En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og senere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Familie- og husholdningsstatistikkens tall på personer i alt i en kommune bydel er dermed fra og med 2014 normalt ikke identiske med de offisielle tallene for folkemengden (registrert bosatte) i de samme kommunene/bydelene.