Familier og husholdninger

10987: Folkemengde og barn 0-17 år, etter barnets alder. 1. januar (K) (B) 2010 - 2020
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.06.2020
Kontakt
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Barn 0-17 år:
personer
Barn 0-5 år:
personer
Barn 6-17 år:
personer
Barn 0-17 år (prosent av personer i alt):
prosent
Barn 0-5 år (prosent av personer i alt):
prosent
Barn 6-17 år (prosent av personer i alt):
prosent
Referansetid
Personer:
1.1.
Barn 0-17 år:
1.1.
Barn 0-5 år:
1.1.
Barn 6-17 år:
1.1.
Barn 0-17 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Barn 0-5 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Barn 6-17 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Personer
En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og senere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Familie- og husholdningsstatistikkens tall på personer i alt i en kommune bydel er dermed fra og med 2014 normalt ikke identiske med de offisielle tallene for folkemengden (registrert bosatte) i de samme kommunene/bydelene.

Brukerveiledning for statistikkbanken