Familier og husholdninger

10987: Folkemengde og barn 0-17 år, etter barnets alder. 1. januar (K) (B) 2010 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.10.2019
Kontakt
Magnus Haug, Statistisk sentralbyrå
+47 40811491
mgh@ssb.no

Espen Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 335
esa@ssb.no

Måleenhet
Personer:
personer
Barn 0-17 år:
personer
Barn 0-5 år:
personer
Barn 6-17 år:
personer
Barn 0-17 år (prosent av personer i alt):
prosent
Barn 0-5 år (prosent av personer i alt):
prosent
Barn 6-17 år (prosent av personer i alt):
prosent
Referansetid
Personer:
1.1.
Barn 0-17 år:
1.1.
Barn 0-5 år:
1.1.
Barn 6-17 år:
1.1.
Barn 0-17 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Barn 0-5 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Barn 6-17 år (prosent av personer i alt):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Personer
En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og senere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Familie- og husholdningsstatistikkens tall på personer i alt i en kommune bydel er dermed fra og med 2014 normalt ikke identiske med de offisielle tallene for folkemengden (registrert bosatte) i de samme kommunene/bydelene.

Brukerveiledning for statistikkbanken