Familier og husholdninger

Til toppen

10987: Folkemengde og barn 0-17 år, etter barnets alder. 1. januar (K) (B) 2010 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2010 , 2011 , 2012 ,

Valgt 1 av totalt 12

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

statistikkvariabel

Personer

En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og senere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Familie- og husholdningsstatistikkens tall på personer i alt i en kommune bydel er dermed fra og med 2014 normalt ikke identiske med de offisielle tallene for folkemengden (registrert bosatte) i de samme kommunene/bydelene.