Familier og husholdninger

10986: Privathusholdninger og personer i privathusholdninger, etter husholdningstype (F) 2005 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 20 Valgte

Søk

husholdningstype

Totalt 2 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
20.06.2018
Kontakt
Kirsten Dybendal, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 337
kie@ssb.no

Måleenhet
Personer i privathusholdninger:
personer
Privathusholdninger:
husholdninger
Referansetid
Personer i privathusholdninger:
1.1.
Privathusholdninger:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

En omlegging har ført til brudd i tidsserien. Tall for 2014 og seinere er ikke direkte sammenlignbare med tall fra 2013 og tidligere. Blant annet er en del studenter flyttet fra hjemkommunen til studiekommunen. Tall for bydeler er lagt inn for årene fra og med 2005.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken