Pengemengde

Til toppen

10945: Pengemengden M1, M2 og M3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr) , Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr) , Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008M01 , 2008M02 , 2008M03 ,

Valgt 1 av totalt 166

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vekstberegningene er justert for valutakurssvingninger og brudd i tidsserier. Les mer om bruddkorreksjoner i «Om statistikken».