10945: Pengemengden M1, M2 og M3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 149 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.06.2020
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Måleenhet
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
Utgangen av måneden
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vekstberegningene er justert for valutakurssvingninger og brudd i tidsserier. Les mer om bruddkorreksjoner i «Om statistikken».

Brukerveiledning for statistikkbanken