Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

10945: Pengemengden M1, M2 og M3
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 126 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.08.2018
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4450
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 4090 2550
eby@ssb.no

Måleenhet
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
Utgangen av måneden
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Målemetode
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Situasjon (tidspunkt)
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
Situasjon (tidspunkt)
Kalenderjustert
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
Nei
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
Nei
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
Nei
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Sesongjustert
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
Nei
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
Nei
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
Nei
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
Nei
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
Nei
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Vekstberegningene er justert for valutakurssvingninger og brudd i tidsserier. Les mer om bruddkorreksjoner i «Om statistikken».

Brukerveiledning for statistikkbanken