Til toppen
10945: Pengemengden M1, M2 og M3
Sist endret
30.09.2020
Kontakt
Heidi Christine Vegsund, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 685
hev@ssb.no

Eirin Ingvaldsen Brynestad, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 550
eby@ssb.no

Måleenhet
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Referansetid
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
Utgangen av måneden
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
Må velges *

Totalt 9 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 152 Valgte 1

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Vekstberegningene er justert for valutakurssvingninger og brudd i tidsserier. Les mer om bruddkorreksjoner i «Om statistikken».

Brukerveiledning for statistikkbanken