Pengemengde

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

10945: Pengemengden M1, M2 og M3

Mons Even Oppedal, Statistisk sentralbyrå
+47 98681824
John Galleberg, Statistisk sentralbyrå
+47 48 04 29 52
Jimmy Wong, Statistisk sentralbyrå
+47 96 64 75 59
25.06.2024 08:00
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
mill. kr
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
prosent
Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr):
Utgangen av måneden
Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M1. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M2. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M3. Transaksjoner siste tolv måneder (mill. kr):
31.12.
Pengemengden M1. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden M2. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Pengemengden M1. Beholdninger (mill. kr) , Pengemengden M2. Beholdninger (mill. kr) , Pengemengden M3. Beholdninger (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008M01 , 2008M02 , 2008M03 ,

Valgt 1 av totalt 197

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Vekstberegningene er justert for valutakurssvingninger og brudd i tidsserier. Les mer om bruddkorreksjoner i «Om statistikken».