Byggeaktivitet i strandsonen

10921: Vassdragssonen, etter arealstatus (dekar) (K) 2000 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 476 Valgte

Søk

arealstatus

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.07.2018
Kontakt
Ola Erik Nordbeck, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4878
oln@ssb.no

Måleenhet
Vassdragssonen:
dekar
Referansetid
Vassdragssonen:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken