Plan- og byggesaksbehandling

10841: J05. Innsigelser til kommunale planer - nøkkeltall (K) (avslutta serie) 2008 - 2016
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.03.2018
Kontakt
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistisk sentralbyrå
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Måleenhet
Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
Antall
Kommuneplaner og delplaner for areal med høringsfrist i rapporteringsåret:
Antall
Antall område- og detaljreguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret:
Antall
Andel av kommuneplaner og delplaner for areal på høring, møtt med innsigelser. Prosent:
Prosent
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Prosent
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
Prosent
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
Prosent
Referansetid
Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
1.1.
Kommuneplaner og delplaner for areal med høringsfrist i rapporteringsåret:
1.1.
Antall område- og detaljreguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret:
1.1.
Andel av kommuneplaner og delplaner for areal på høring, møtt med innsigelser. Prosent:
1.1.
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken