Municipal management of planning and building applications

10841: J05. Innsigelser til planer (M) (closed series) 2008 - 2016
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

statistikkvariabel Select at least one value

Total 8 Selected

Search

region

year Select at least one value

Total 9 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 300 000)

Presentation on screen is limited to 1 000 rows and 30 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 300 000
Contact and information

Information

Latest update
2018-03-15
Contact
Jørn Kristian Undelstvedt, Statistics Norway
+47 945 06 864
jku@ssb.no

Unit
Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
Number
Kommuneplaner og delplaner for areal med høringsfrist i rapporteringsåret:
Number
Antall område- og detaljreguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret:
Number
Andel av kommuneplaner og delplaner for areal på høring, møtt med innsigelser. Prosent:
Per cent
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Per cent
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
Per cent
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
Per cent
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
Per cent
Reference time
Antall innsigelses-årsaker fremmet til kommune(del)planer i alt:
1.1.
Kommuneplaner og delplaner for areal med høringsfrist i rapporteringsåret:
1.1.
Antall område- og detaljreguleringsplaner med høringsfrist i rapporteringsåret:
1.1.
Andel av kommuneplaner og delplaner for areal på høring, møtt med innsigelser. Prosent:
1.1.
Andel av kommune(del)planer areal det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel reguleringspl. (område og detalj) det er fremmet innsigelse til. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til kommune(del)planer fremmet av fylkesmannen. Prosent:
1.1.
Andel av innsigelsene til område -og detaljreguleringsplaner fremmet av fylkesmannen:
1.1.
Source
Statistics Norway
Database
External PROD
Footnotes

User manual for StatBank